Borup Gruppe

Borup Gruppe

Plads til alle

Organisationen

Hvad er KFUM, hvordan fungerer gruppen, og hvem er med til hvad. Det kan du læse lige her. 

 

Assistenter

Assistenter er en slags hjælpere til enhedslederen. Assistenternes primære funktionen er at være en ekstra hånd til de ugentlige møder, sekundært er at hjælpe til ved arrangementer.
Både assistenter og enhedsledere går i praksis under fællesbetegnelsen “leder” , og ud over titlen, er der ingen forskel på assistenter og enhedsledere i de ugentlige møder.

 
Enhedsledere

Enhedlederne har ansvaret for den enkelte enhed (familiespejder, bævere, ulve, juniorer, trop, senior).
Det er også enhedslederne der laver programmer og er ofte dem der står for møderne. 
Både assistenter og enhedsledere går i praksis under fællesbetegnelsen “leder” , og ud over titlen, er der ingen forskel på assistenter og enhedsledere i de ugentlige møder.

 
Gruppeleder

Gruppelederens formål er at få gruppen til at fungere. Det er opgaver som at deltage i møder, planlægge, melde informationer ud til forældre etc. 

Gruppelederen har en assistent, gruppelederassistent. Assistenten kan få tildelt opgaver fra lederen, og kan også fungere som hjælper i forhold til lederens opgaver.

 
Gruppebestyrelsen

Gruppebestyrelsen består af enhedslederne, gruppelederen, gruppebestyrelsesformanden og nogle forældre. 

Forældrene i gruppebestyrelsen er valgt på generalforsamlingen. Her bliver gruppelederen også valgt. Forældrene som vælges, er repræsentanter for deres børn. Hvis barnet er fyldt 15 år kan det pågældende barns forældre ikke længere være del af gruppebestyrelsen. I sådanne tilfælde kan barnet over 15 år, selv blive en del af gruppebestyrelsen.

Gruppebestyrelsen udpeger en formand for bestyrelsen, kaldet gruppebestyrelsesformanden.

 

KFUM Korpset 

KFUM Korpset (ofte kaldet “Korpset”) er den øverste myndighed i forhold til distrikter, grupper osv. Borup Gruppe er medlem af KFUM korpset, og derfor må vi kalde os KFUM Spejdere.

 

Distrikt

Et distrikt er lidt som en region, hvert distrikt har omkring 15-20 grupper. Danmark er i dag delt op i 35 distrikter, og i hver distrikt forefindes en distriktschef, -assistent, en kasserer og en uddannelsesansvarlig. 

Distrikterne er en formidlingskanal for informationer, der skal ud til grupperne. Distriktet står også for forskellige aktiviteter for hele distriktet i løbet af året, eksempelvis distriktsture og -weekender.

Borup Gruppe er medlem af Sct. Georg Distriktet, som dækker over 13 grupper.

 

Hyttemanden

Hyttemanden er en der har lyst til at hjælpe spejderne ved at holde øje med hytten, passe på den og lave små forbedringer hist og her fra tid til anden. 

 

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned, ofte i forbindelse med vinterlejren. 
På den ordinære generalforsamling vælges en gruppeleder, og forældrerepræsentanterne til gruppebestyrelsen.

Alle der er medlem af Borup Gruppe, og er fyldt 15 år, kan deltage i generalforsamlingen. Indtil det fyldte 15. år kan barnet repræsenteres af en forælder.

Alt dette er beskrevet yderligere i Borup Gruppes vedtægter